Missie & Visie Jeugdwerking

​Groen Rood wil een sfeervolle club zijn, met een lokale verankering en een familiaal karakter, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.

​Een voetbalvereniging waar plezier en ambitie in de sport prima samengaan. Recreatief voetbal en prestatiegericht voetbal zijn de twee pijlers die elkaar versterken.

​We willen een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aanbieden aan kinderen van alle leeftijden, te beginnen vanaf 5 jaar, in elke leeftijdscategorie, en geven elke speler de kans zijn voetbaltalenten maximaal te ontwikkelen volgens zijn individuele mogelijkheden. We bieden onze spelers wekelijks twee volwaardige trainingen aan en garanderen elke speler ook minstens 50% speelgelegenheid in competitieverband.

​De jeugdopleiding is een totaalpakket met ruime aandacht voor het technisch opleidingsplan maar evenzeer voor opvoedkundige waarden en sociaal engagement. Wederzijds respect, beleefdheid en discipline dragen we hoog in het vaandel. Een actieve deelname aan ons verenigingsleven staat centraal bij de persoonlijke ontplooiing van de jeugdspeler.

​We handelen vanuit een lange termijnvisie waarbij het uitgangspunt is dat de inzet van onze leden en vrijwilligers de basis vormt van onze vereniging. Waardering en respect voor hun werk zijn dan ook sleutelwoorden in onze opleidingsvisie.

​Wij onderhouden met zorg de contacten met onze sponsors, betrekken hen actief bij het clubgebeuren en bieden hen een kader om hun netwerk verder uit te breiden.